Despre noi

Semiluna de Bronz este un proiect de antreprenoriat social ce:

  • valorifică istoria, arheologia, cultura și tradițiile naționale;
  • promovează turismul eco-tradițional cu respect față de natura și localitatea gazdă;
  • păstrează autenticitatea rurală, gazdele sunt oameni din comunitate ce primesc clienții ca pe oaspeți/ membri ai familiei;
  • prezintă un model de turism eco-tradițional unde oaspeții sunt implicați totalmente în viața socio-culturală a localității;
  • urmărește îmbunătățirea stării ecologice și promovarea unui still de viață eco-friendly;
  • produce produse naturale gastronomice autohtone conform standardelor ecologice;
  • creează produse tematice hand-made inspirate din meșteșugurile tradiționale și cultura națională;
  • aduce venituri ce vor fi reinvestite în proiecte și activități de dezvoltare a comunităților rurale implicate.

Proiectul Casa Mare

Proiectul Casa Mare (PCM) este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2014 în Moldova, ce împreună cu Asociația Națională a Experților și Asistenților Sociali din Moldova dezvoltă un model de ultimă oră de asistență socială, numit expertiză socială, în conformitate cu necesitățile globale și standardele internaționale, având la bază valorile și cele mai bune practici ale expertizei sociale globale.

În Moldova acestă organizație este activ implicată în promovarea drepturilor omului, a justiției și bunăstării sociale, a culturii tradiționale și a patriotismului prin proiecte de organizare comunitară și de antreprenoriat social.

Echipa PCM este alcătuită din experți sociali din Moldova și Statele Unite pe care îi unește scopul comun de a creea un model inovativ de dezvoltare a bunăstării generale și de a-l implementa în Republica Moldova.

PCM este organizația cheie în implementarea proiectului Semiluna de Bronz, astfel cum se ocupă de gestionarea activităților, asigură legăturile de parteneriat la nivel național și internațional și coordonează organizațiile locale implicate.

Date de contact:
Adresa: str. Bălănescu 29/1, or. Chișinău
Email: projectcasamare@gmail.com

Asociația ANEASM

Asociația Națională a Experților și Asistenților Sociali din Moldova (ANEASM) - este o asociație profesională a lucrătorilor din sfera protecției sociale înregistrată în anul 2016 în Moldova ce are ca scop profesionalizarea, legiferarea și educarea asistenței și expertizei sociale în Moldova în conformitatea cu cele mai bune practici și standarde internaționale.

ANEASM are peste 200 de membri, asistenți sociali și experți sociali din Moldova, ce activează la nivel guvernamentat și non-guvernamental în instituții din domeniul protecției sociale in Moldova.

Asociația a creeat și dezvoltat conceptul proiectului Semiluna de Bronz, având la bază valorile, principiile și practicile expertului social la nivel de comunitate. Proiectul este un produs al metodologiei regiunii de bunăstare sistemică, un model inovațional ce presupune că pentru a dezvolta o comunitate este nevoie de a avea o abordare holistică, implicând dezvoltarea fiecărei ramure: economică, socială, ecologică, medicină, securitate, educație, etc. Totodată, Asociația pregătește educațional și profesional echipa de implementare a Semilunei de Bronz în baza valorilor și practicilor profesiei de expert social.

Date de contact:
Adresa: str. Bălănescu 29/1, or. Chișinău
Email: nasw.moldova@gmail.com

VRC-Moldova

Centrul de Reabilitare Vocațională „VRC-Moldova” este o organizație non-guvernamentală înregistrată în anul 2019 în Moldova cu scopul de promovare şi implementare a unui proces sistemic de reabilitare şi integrare socială a persoanelor cu tulburări mintale prin terapia de muncă şi de artă.

Centrul prestează servicii de reabilitare vocațională și reintegrare socială a persoanelor cu probleme de sănătate mintală prin desfășurarea atelierelor de instruire în confecționarea de produse handmade, stimularea activităților în grup și organizarea de diverse evenimente social-culturale.

Centrul „VRC-Moldova” este și un generator de idei și produse creative. Personalul acestei organizații monitorizează procesul confecționării produselor handmade și de meșteșugărit „Zeița de Cărbuna”, cât și producerea conservelor și a băuturilor din seria brandului național „Taur Negru”.

Date de contact:
Adresa: str. Mateevici 49/2, or. Chișinău
Email: vrc.moldova@gmail.com

IBC

Institutul pentru Bunăstare a Comunității (IBC) a fost înregistrat ca ONG în statul New York, SUA, în anul 2019 și are scopul dezvoltării și implementării modelelor educaționale avansate care integrează cunoștințele academice cu abilitățile profesionale de expertiză socială, ce sunt centrate pe bunăstarea comunității, colaborarea interdisciplinară și antreprenoriatul social.

Institutul servește ca un centru pentru colaborare internațională în domeniul expertizei sociale, dezvoltarea programelor educaționale și integrarea interdisciplinară pentru inovația metodologică în practica de expertiză socială la nivel macro. Institutul promovează profesionalizarea activităților din domeniul social în direcția bunăstării comunității - prin programe de învățământ avansate și proiecte bazate pe comunitate.

IBC asigură vizibilitatea și promovarea proiectului Semiluna de Bronz pe plan internațional, în special prin intermediului mediului academic și profesional de experți sociali din întreaga lume.

CTAS

Clubul Tinerilor pentru Antreprenoriat Social este o asociație non-guvernamentală înregistrată în 2022 cu misiunea de a implica tinerii în proiecte regionale, naționale și internaționale care promovează educația, creativitatea și dezvoltarea bunăstării comunității.

Clubul Tinerilor pentru Antreprenoriat Social se concentrează pe încurajarea și promovarea antreprenoriatului social în rândul tinerilor. Aceasta implică dezvoltarea și implementarea de inițiative și proiecte cu impact social pozitiv.

Echipa Clubul Tinerilor pentru Antreprenoriat Social este formată din tineri cu vârsta cuprinsă între 18 – 30 ani care împărtășesc o pasiune comună pentru antreprenoriatul social și pentru contribuirea la schimbarea pozitivă în comunitate și societate. Acești tineri entuziaști aduc o diversitate de experiențe, abilități și perspective în cadrul organizației, creând astfel un mediu stimulant și dinamic.

Clubul Tinerilor pentru Antreprenoriat Social, prin viziunea sa clară, prin programele și activitățile sale variate și prin angajamentul față de valorile sociale și educaționale, se distinge ca o forță motrice în dezvoltarea tinerilor antreprenori sociali și în construirea unui viitor mai responsabil și mai echitabil.

Date de contact:
Adresa: Strada Al. Cosmescu, 28, Chișinău.
Email: clubultinerilorantrsocial@gmail.com