Învățământ academic

Semiluna de Bronz este un proiect care a fost dezvoltat prin consorțiumul mai multor organizații afiliate academic, care includ programul de masterat la Universitatea Liberă Internațională din Moldova, York College of the City University of New York și Institutul pentru Bunăstare Socială. Semiluna de Bronz a fost organizată în baza metodologiei economiei comunitare aplicată de experții sociali care a rezultat din cercetări și programul de masterat dezvoltat de către Consorțium. Activitățile proiectului Semiluna de Bronz sunt implementate, monitorizate și evaluate în colaborare cu Consorțiumul și cu participarea absolvenților la programele sale academice.

Semiluna de Bronz este o platformă de cercetare continuă științifică cu o varietate de domenii academice ce includ arheologie, ecologie, istorie, agricultură și economie. Proiectul atrage experți academici din Moldova și din străinătate, astfel cum a găzduit nu doar proiecte internaționale de cercetare în colaborare, ci și seminare, forumuri, conferințe. Semiluna de Bronz oferă sprijin pentru cadrul teoretic al disciplinelor profesionale precum expertiză socială, asistența medicală, precum și discipline academice precum istoria și antropologia.